Tel - fax : +903122610702 Telefon : +903624281121 Destek : +905559627320 E-posta : mail@ihalebul.com
Anasayfa Özel Bülten Arşiv Listem Okuduklarım Faydalı linkler Farkımız İletişim
Anasayfaya git Sayfayı yenile
Kayıt numarası :
2016/***
İhale başlığı :
YOL YAPTIRILACAKTIR
Eklenme tarihi :
9 Ağustos 2016 Salı
Yayın tarihi :
16 Ağustos 2016 Salı
Teklif tarihi :
12 Ocak 2017 Perşembe (10:00)
İhale türü :
İhale usulü :
İhale kaynağı :
Teklif türü :
Kısmi teklif verilemez
İhale durumu :
İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İdare Adı :
***
Tel - fax :
***
E-posta :
***
İdare adresi :
***
> Ankara > Çankaya
İhalenin yapılacağı yer :
***
> Ankara
İşin yapılacağı yer :
***
> Amasya
> Çorum
Teklifin verileceği yer :
***
> Ankara
Dökümanın görüleceği yer :
***
> Ankara
Döküman Bedeli :
1,480.00 TRY
İtirazen Şikayet Bedeli :
13,491.00 TRY
Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 ÇMY/01 Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılması metreküp 2.275.001
2 ÇMY/02 Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması ve kullanılması metreküp 3.763.892
3 ÇMY/03 Dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması metreküp 2.282.600
4 ÇMY/04 Her cins ve klastaki zeminde reglaj (Ana Yol) kilometre 61,66
5 ÇMY/05 Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) metreküp 92.500
6 ÇMY/06 Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılması metreküp 95.200
7 ÇMY/07 Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda menfez büzü ve kafa hendekleri ile bilumum kanalların dar derivasyon şeklindeki kısımlarının kazılması metreküp 27.250
8 ÇMY/08 Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton metreküp 2.000
9 ÇMY/09 Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton metreküp 2.000
10 ÇMY/10 Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği) metreküp 73.495
11 ÇMY/11 Sanat yapılarında kuruda veya suda her sınıfta demirli beton metreküp 87.500
12 ÇMY/12 Ocak taşı ile moloz taş inşaat metreküp 88.600
13 ÇMY/13 Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu metreküp 29.530
14 ÇMY/14 Dolgu altına ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması metreküp 195.000
15 ÇMY/15 Dolgu altına kazı taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması metreküp 225.000
16 ÇMY/16 20 cm. kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere metrekare 4.612
17 ÇMY/17 Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması metreküp 10.000
18 ÇMY/18 Ø 500 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8) metre 2.500
19 ÇMY/19 Menfezlerde 6 m. ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç) metreküp 47.207
20 ÇMY/20 Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği ton 6.125
21 ÇMY/21 Katran badana metrekare 56.809
22 ÇMY/22 Şevlerde bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak veya Depo Malzemesinden) metreküp 50.000
23 ÇMY/23 Uygun granülometreye sahip kum, çakıl veya kırmataş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına, drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarına şilte, filtre tabakası veya dolgu yapılması metreküp 31.483
24 ÇMY/24 Ø 150 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi metre 26.236
25 ÇMY/25 Ø 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi metre 10.000
26 ÇMY/26 Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi (6 cm. kalınlıkta) metrekare 32.000
27 ÇMY/27 Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi (Yarım kesik bordür) metre 30.000
28 ÇMY/28 Her derinlikte, her cins ve klâstaki zeminde kuruda veya suda köprü temelinin kazılması metreküp 16.200
29 ÇMY/29 Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması metre 1.260
30 ÇMY/30 Köprü temellerinde kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton metreküp 500
31 ÇMY/31 Köprülerde kuruda veya suda her sınıfta demirli beton metreküp 11.550
32 ÇMY/32 Köprülerin öngerilmeli (Önçekim - Artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her sınıfta demirli beton metreküp 2.400
33 ÇMY/33 Köprülerde prekast cephe elemanı yapılması, taşınması ve yerine konulması (Her ebat ve kalınlıkta) metreküp 42
34 ÇMY/34 Ocak taşı ile istifli taş dolgu metreküp 6.200
35 ÇMY/35 30 cm. kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere metrekare 300
36 ÇMY/36 Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması metrekare 3.350
37 ÇMY/37 Köprülerde döşeme, kiriş, başlık kirişi ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit köprüler hariç) metreküp 300
38 ÇMY/38 Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği ton 1.190
39 ÇMY/39 Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılması kilogram 3.000
40 ÇMY/40 Katran badana metrekare 2.200
41 ÇMY/41 Köprülerde 0-80 mm. boyuna hareket kapasiteli, yapıya ankrajlı, haddelenmiş veya ekstrüde özel çelik profilden mamul su geçirmez tip, kauçuk contalı genleşme derzi yapılması ve yerine konulması metre 475
42 ÇMY/42 Köprülerde 150 mm. çapında PVC boru temini ve döşenmesi metre 3.000
43 ÇMY/43 Profilli demirden korkuluk işçiliği (Boyama ve malzeme bedeli dahil) ton 51
44 ÇMY/44 Yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası ve işçiliği (Her tip ve çapta, tel, demet veya çubuk) ton 205
45 ÇMY/45 Neopren (Lastik) mesnet tertibatının zati bedeli ve yerine yerleştirilmesi desimetreküp 2.450
46 ÇMY/46 Plent-miks alttemel ve plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) ton 1.359.788
47 ÇMY/47 20 cm. sıkışmış kalınlıkta kırılmış ve elenmiş ocak taşı ve idare malı bitüm ile astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım yapılması [8 cm. bitümlü sıcak temel tabakası (Tip-A) ,7 cm. asfalt betonu binder tabakası ve 5 cm. aşınma tabakası (Tip-1) ] yapılması metrekare 1.496.552
48 ÇMY/48 Bakım için asfalt betonu binder karışımı temini (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ve idare malı bitüm ile) (Karışımın taşınması yüklenici kamyonları ile) ton 10.000
49 ÇMY/49 H2 engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi yapılması ve montajı (İndirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları ve genleşme ekleri dahil) metre 300
50 ÇMY/50 H1 engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi yapılması ve montajı (İndirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları ve genleşme ekleri dahil) metre 400
51 ÇMY/51 Sınır taşı hazırlanması ve yerine konulması adet 1.237
52 ÇMY/52 CTP yol kenar dikmesinin temini ve yol boyuna dikilmesi adet 2.801
53 ÇMY/53 Tip II servis yolu (Her cins ve klastaki zeminde) kilometre 25
54 ÇMY/54 Bölünmüş yol için yapım, bakım ve onarım sahalarında işaretleme projesine göre geçici trafik işaretlemesi yapılması, emniyet tedbirlerinin alınması (malzeme dahil) kilometre 62

Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2016 Salı
İçerik
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Tel - fax : +903122610702
Telefon : +903624281121
Destek : +905559627320