Sınır değer hesaplama:
İhale kayıt numarası:
2020/***763
İhale başlığı:
Fidan Üretim Bakım ve Yükleme Hizmeti Alınacaktır
Yayın tarihi:
6 Mayıs 2020 Çarşamba
Teklif tarihi:
1 Haziran 2020 Pazartesi (10:00)
Sektör adı:
77000000-0 : Tarım, Ormancılık, Bahçecilik, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Arıcılık Hizmetleri
Kategori:
Ormancılık, Bahçıvanlık, Bitki, Peyzaj İhale ilanları
İşletmecilik, İşçilik, Sosyal Hizmetler İhale ilanları
İhale türü:
Hizmet Alımı
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Birim fiyat usulü
E-ihale
Sadece yerli istekliler
İhale durumu:
Teklif Değerlendirme Tamamlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
İdare adresi:
***
Adana
İhalenin yapılacağı yer:
***
Adana
İşin yapılacağı yer:
***
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
Sınır değer katsayısı:
***
İşin süresi:
6 Ay
Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı
1Tekleme
1000 adet1.783
2Ekim yastıklarında seyreltme
dekar1
3"Ekim yastıklarında Ot yoğunluğu % 40 ve daha az olan Sahalarda
Ot Alma"
dekar48
4"Ekim yastıklarında Ot yoğunluğu % 41-70 olan Sahalarda Ot
Alma"
dekar24
5Ekim yastıklarında Ot yoğunluğu % 70' den fazla olan Sahalarda Ot Alma
dekar12
6Fidan sıraları üzerinde 30-50 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile ot alma- çapa yapılması (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil)
100 metre1.520
7Tüplü-Kaplı Fidanlarda Ot alma
1000 adet4.500
8Zayıf budama (4 ve daha aşağı sayıda dal)
1000 adet136
9Orta şiddetli budama (5-9 sayıda dal)
1000 adet68
10"Yastık yolları temizliği (çıkan materyalin parsel dışına
taşınması dahil)(1 defa)"
100 metre426
11Ekim yastığında yerinde kök kesimi ve sıkıştırılması
dekar12
12Gölgeleme alanında gölgeliklerin açılması veya toplanması
dekar22
1336-50 litre hacimli (Çapı 36-50 cm) kaplara repikaj
1000 adet0,5
14Mevcut bambuya fidanların(1-5 bağ) bağlanarak sabitlenmesi
100 adet530
15"Akasya, Yalancı akasya, Gladiçya, Erguvan ve benzeri türlere
ait tohumların toplanması"
kilogram450
16"Fidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan artıklarının
yüklenmesi ve atılması"
metreküp500
17"Hacmi 1,3 litreye kadar olan kapların taşıtlara yüklenmesi
(Çapı 8,9 cm' den küçük) (Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve
malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)"
1000 adet300
18"Yapraklı fidan sökümü(Ekim yastığında)(Söküm) (Gerekli
Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından
karşılanacaktır.)"
dekar1
19"İbreli fidan (Ekim yastığında) )(Söküm) (Gerekli Traktör,
Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)"
dekar1
20"Repikaja alınmış çıplak köklü yapraklı fidan sökümü(1 metre
yüksekliğindeki çevresi 12 cm kadar)(Çıplak Köklü) (Gerekli
Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından
karşılanacaktır.) "
1000 adet0,5
21"Repikajlı fidanlarda söküm makinası ile topraklı fidan sökümü.
(Rootball hacmi 11,1-22 lt olanlara 1,3 katsayısı, rootball
hacmi 22,1- 33 lt olanlara 1,6 ve rootball hacmi 33 lt’nin
üzerinde olanlara 1,9 katsayısı uygulanacaktır.)"
adet500
22"Üretim yastıklarında mevcut(Hacmi 1.3 litre'ye kadar,çapı 8.9 cm
kadar ) olan,boş ve dolu kapların seçilerek başka yastıklara taşınarak
yeniden yerleştirilmesi "
1000 adet60
23Damla sulama
dekar9.000
24Yağmurlama ile sulama (Sulama süresi 1 saattir)
dekar2.700
25Hacmi 11.1 -22 litre arasındaki (çapı 19.1- 25 cm ) kaplara repikaj
1000 adet2
26"Hacmi 1,4 - 4 litre arasındaki (Çapı 9 - 13 cm) olan kaplara
repikaj"
1000 adet8
27"Mevcut kaplı fidan üretim tavalarının yeniden düzenlenmesi
(kullanılmış tavalarda biriken artıkların kazılarak çıkarılması 40 cm
genişliğinde kanal açılması bu kanala taş döşenmesi alana örtü ve
malzeme serilmesi) "
metre1.500
28Parsel kenarındaki artıkların atılması
metreküp500
29Kaplardaki yetişme ortamlarının boşaltılması
metreküp300
30"Fidan diplerine bambu çakılarak fidanların bağlanması
(Malzeme İdarece karşılanacaktır.)"
100 adet100
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum