Sınır değer hesaplama:
İhale kayıt numarası:
2020/***789
İhale başlığı:
Fidan Üretim Bakım ve Yükleme Hizmeti Alınacaktır
Yayın tarihi:
13 Mayıs 2020 Çarşamba
Teklif tarihi:
2 Haziran 2020 Salı (10:00)
Sektör adı:
77000000-0 : Tarım, Ormancılık, Bahçecilik, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Arıcılık Hizmetleri
Kategori:
Ormancılık, Bahçıvanlık, Bitki, Peyzaj İhale ilanları
İşletmecilik, İşçilik, Sosyal Hizmetler İhale ilanları
İhale türü:
Hizmet Alımı
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Birim fiyat usulü
E-ihale
Sadece yerli istekliler
İhale durumu:
Teklif Değerlendirme Tamamlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
İdare adresi:
***
Adana
İhalenin yapılacağı yer:
***
Adana
İşin yapılacağı yer:
***
Adana
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
Sınır değer katsayısı:
***
İşin süresi:
6 Ay
Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı
1Tekleme
1000 adet300
2Tüplü-Kaplı Fidanlarda Ot alma
1000 adet3.600
3Fidan sıraları üzerinde 30-50 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile ot alma- çapa yapılması (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil)
100 metre170
4Zayıf budama (4 ve daha aşağı sayıda dal)
1000 adet18
5"Yastık yolları temizliği (çıkan materyalin parsel dışına
taşınması dahil)(1 defa)"
100 metre170
6Gölgeleme alanında gölgeliklerin açılması veya toplanması
dekar7
7"Fidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan artıklarının
yüklenmesi ve atılması"
metreküp200
8"Hacmi 1,3 litreye kadar olan kapların taşıtlara yüklenmesi
(Çapı 8,9 cm' den küçük) (Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve
malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)"
1000 adet250
9"Repikaja alınmış çıplak köklü yapraklı fidan sökümü(1 metre
yüksekliğindeki çevresi 12 cm kadar)(Çıplak Köklü) (Gerekli
Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından
karşılanacaktır.) "
1000 adet1
10"Üretim yastıklarında mevcut(Hacmi 1.3 litre'ye kadar,çapı 8.9 cm
kadar ) olan,boş ve dolu kapların seçilerek başka yastıklara taşınarak yeniden yerleştirilmesi
"
1000 adet30
11Damla sulama
dekar1.500
12Yağmurlama ile sulama (Sulama süresi 1 saattir)
dekar1.500
13"Hacmi 11.1 -22 litre arasındaki (çapı 19.1- 25 cm ) kaplara
repikaj"
1000 adet3
14"Mevcut kaplı fidan üretim tavalarının yeniden düzenlenmesi
(kullanılmış tavalarda biriken artıkların kazılarak çıkarılması 40 cm genişliğinde kanal açılması bu kanala taş döşenmesi alana
örtü ve malzeme serilmesi)
"
metre2.000
15Parsel kenarındaki artıkların atılması
metreküp100
16Kaplardaki yetişme ortamlarının boşaltılması
metreküp100
17Yapraklı fidanlar(Materyal temini idarece yapılacaktır)
1000 adet100
18Yapraklı fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi
1000 adet100
19Hacmi 1,4 - 4 litre arasındaki (Çapı 9 - 13 cm) olan kaplara repikaj
1000 adet2
20Traktöre akuple pulvarizatör ve işçi ile fidanların ilaçlanması/ gübrelenmesi (İlaç/ gübre bedeli hariç)
dekar100
21Zararlılarla mücadele (Malzeme hariç)
dekar100
22Kapların doldurulması ,tohum ekimi, kapatma materyali konulması, taşıma sepetine konularak ,seraya nakli ve dizilmesi
1000 adet100
23"Ot yoğunluğu % 50'nin altında olan kaplarda ot alma (bir defa)
(Kap hacmi 250 cm3 üzerinde olan fidanlarda 1,2 ile çarpılır."
1000 adet350
24Hacmi 1,4 - 4 litre arası olan kaplarda (Çapı 9 - 13 cm )
1000 adet20
2511.1-22 lt arasındaki hacimli kapların arasının açılması
1000 adet6
26Hacmi 0,75-6 litre (10*25-25*35cm ebatlar) arasındaki kaplı fidanların
1000 adet8
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum