Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 312 261 07 02
Tel - fax : +90 362 428 11 21
E-posta : mail@ihalebul.com
Javascript etkin değil !
 
Toplam bulunan: 7.552
Sektör kodu:
45000000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
66.446
Sektör kodu:
452100001-0
İhale sayısı:
28.446
Sektör kodu:
60170000-0
İhale sayısı:
27.670
Sektör kodu:
90910000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
25.811
Sektör kodu:
33000000-0
İhale sayısı:
23.768
Sektör kodu:
80000000-4
İhale sayısı:
20.728
Sektör kodu:
15000000-8
İhale sayısı:
19.119
Sektör kodu:
79710000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
13.810
Sektör kodu:
09132000-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
13.423
Sektör kodu:
09000000-3
İhale sayısı:
13.269
Sektör kodu:
09111100-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
13.150
Sektör kodu:
09134000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
13.141
Sektör kodu:
60100000-9
İhale sayısı:
12.841
Sektör kodu:
79622000-0
İhale sayısı:
11.389
Sektör kodu:
33100000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
11.143
Sektör kodu:
50000000-5
İhale sayısı:
10.646
Sektör kodu:
80100000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
9.444
Sektör kodu:
55320000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
8.350
Sektör kodu:
09310000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
8.236
Sektör kodu:
98000000-3
İhale sayısı:
8.137
Sektör kodu:
553210001-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
7.888
Sektör kodu:
60000000-8
İhale sayısı:
7.836
Sektör kodu:
09134000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
7.149
Sektör kodu:
09132100-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
6.879
Sektör kodu:
60130000-8
İhale sayısı:
6.814
Sektör kodu:
71250000-5
İhale sayısı:
6.454
Sektör kodu:
45233120-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
6.110
Sektör kodu:
38000000-5
İhale sayısı:
5.772
Sektör kodu:
45310000-3
İhale sayısı:
5.712
Sektör kodu:
31000000-6
İhale sayısı:
5.680
Sektör kodu:
55322000-3
İhale sayısı:
5.451
Sektör kodu:
90000000-7
İhale sayısı:
5.268
Sektör kodu:
39830000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.246
Sektör kodu:
452331201-0
İhale sayısı:
5.183
Sektör kodu:
33140000-3
İhale sayısı:
5.167
Sektör kodu:
44111000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.108
Sektör kodu:
18000000-9
İhale sayısı:
4.948
Sektör kodu:
80200000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.905
Sektör kodu:
71000000-8
İhale sayısı:
4.899
Sektör kodu:
601700001-0
İhale sayısı:
4.778
Sektör kodu:
452331202-0
İhale sayısı:
4.684
Sektör kodu:
77200000-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.634
Sektör kodu:
03221000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.617
Sektör kodu:
55321000-6
İhale sayısı:
4.535
Sektör kodu:
45350000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.457
Sektör kodu:
34913000-0
İhale sayısı:
4.404
Sektör kodu:
45112700-2
İhale sayısı:
4.098
Sektör kodu:
30192700-8
Sektör adı:
İhale sayısı:
3.965
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
1 45000000-7 İnşaat İşleri 66.446 Geçmiş ihaleler
2 452100001-0 Bı. ve Bıı. Grubu İşlerin Dışındaki Bina İşleri 28.446 Geçmiş ihaleler
3 60170000-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsü İle Kiralanması 27.670 Geçmiş ihaleler
4 90910000-9 Temizlik Hizmetleri 25.811 Geçmiş ihaleler
5 33000000-0 Tıbbi Cihazlar, İlaç ve Kişisel Bakım Ürünleri 23.768 Geçmiş ihaleler
6 80000000-4 Eğitim ve Öğrenim Hizmetleri 20.728 Geçmiş ihaleler
7 15000000-8 Gıda, İçecekler, Tütün ve İlgili Ürünler 19.119 Geçmiş ihaleler
8 79710000-4 Güvenlik Hizmetleri 13.810 Geçmiş ihaleler
9 09132000-3 Benzin 13.423 Geçmiş ihaleler
10 09000000-3 Petrol Ürünleri, Yakıt, Elektrik ve Diğer Enerji Kaynakları 13.269 Geçmiş ihaleler
11 09111100-1 Kömür 13.150 Geçmiş ihaleler
12 09134000-7 Motorin 13.141 Geçmiş ihaleler
13 60100000-9 Karayolu Taşıma Hizmetleri 12.841 Geçmiş ihaleler
14 79622000-0 Kurum İçi Yardımcı Personel Tedarik Hizmetleri 11.389 Geçmiş ihaleler
15 33100000-1 Tıbbi Cihazlar 11.143 Geçmiş ihaleler
16 50000000-5 Onarım ve Bakım Hizmetleri 10.646 Geçmiş ihaleler
17 80100000-5 İlköğretim Hizmetleri 9.444 Geçmiş ihaleler
18 44000000-0 İnşaat Yapı ve Malzemeleri; İnşaatlarda Kullanılan Yardımcı/Destek Ürünler (Elektrikli Araçlar Hariç) 8.360 Geçmiş ihaleler
19 55320000-9 Yemek Servisi Hizmetleri 8.350 Geçmiş ihaleler
20 33141000-0 Tek Kullanımlık Kimyasal Olmayan Tıbbi Sarf Malzemeleri ve Sarf Hematolojik Malzemeleri 8.322 Geçmiş ihaleler
21 09310000-5 Elektrik 8.236 Geçmiş ihaleler
22 98000000-3 Diğer Sosyal, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler 8.137 Geçmiş ihaleler
23 553210001-0 Malzemeli Yemek 7.888 Geçmiş ihaleler
24 60000000-8 Nakliye Hizmetleri (Atık Taşımacılığı Hariç) 7.836 Geçmiş ihaleler
25 09134000-0 Motorin 7.149 Geçmiş ihaleler
26 09132100-4 Kurşunsuz Benzin 6.879 Geçmiş ihaleler
27 60130000-8 Özel Amaçlı Karayolu Yolcu Taşıma Hizmetleri 6.814 Geçmiş ihaleler
28 71250000-5 Mimarlık, Mühendislik ve Etüt Hazırlama Hizmetleri 6.454 Geçmiş ihaleler
29 45233120-6 Yol Yapım İşleri 6.110 Geçmiş ihaleler
30 38000000-5 Laboratuar, Optik ve Hassas Ekipmanları (Gözlük Hariç) 5.772 Geçmiş ihaleler
31 45310000-3 Elektrik Tesisatı İşleri 5.712 Geçmiş ihaleler
32 31000000-6 Elektrikli Makine, Cihaz, Ekipman ve Sarf Malzemeleri; Aydınlatma 5.680 Geçmiş ihaleler
33 55322000-3 Yemek Pişirme Hizmetleri 5.451 Geçmiş ihaleler
34 90000000-7 Kanalizasyon, Çöp Temizlik ve Çevre Hizmetleri 5.268 Geçmiş ihaleler
35 39830000-9 Temizlik Ürünleri 5.246 Geçmiş ihaleler
36 452331201-0 Devlet, İl ve Köy Yolları 5.183 Geçmiş ihaleler
37 33140000-3 Tıbbi Tüketim Maddeleri 5.167 Geçmiş ihaleler
38 44111000-1 İnşaat Malzemeleri 5.108 Geçmiş ihaleler
39 18000000-9 Giyim, Ayakkabı, Bavul Eşyaları ve Aksesuarlar 4.948 Geçmiş ihaleler
40 80200000-6 Ortaöğretim Hizmetleri 4.905 Geçmiş ihaleler
41 71000000-8 Mimarlık, İnşaat, Mühendislik ve Teftiş Hizmetleri 4.899 Geçmiş ihaleler
42 601700001-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsüz Olarak Kiralanması 4.778 Geçmiş ihaleler
43 452331202-0 Cadde ve Sokak Yapım İşleri 4.684 Geçmiş ihaleler
44 77200000-2 Ormancılık Hizmetleri 4.634 Geçmiş ihaleler
45 03221000-6 Sebzeler 4.617 Geçmiş ihaleler
46 55321000-6 Yemek Hazırlama Hizmetleri 4.535 Geçmiş ihaleler
47 45350000-5 Mekanik Tesisatlar 4.457 Geçmiş ihaleler
48 34913000-0 Çeşitli Yedek Parçalar 4.404 Geçmiş ihaleler
49 45112700-2 Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 4.098 Geçmiş ihaleler
50 30192700-8 Kırtasiye Malzemesi 3.965 Geçmiş ihaleler