Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@ihalebul.com
ihalebul.comihalebul.com
 
Toplam bulunan: 7.602
Sektör kodu:
45000000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
66.731
Sektör kodu:
452100001-0
İhale sayısı:
32.245
Sektör kodu:
60170000-0
İhale sayısı:
26.720
Sektör kodu:
33000000-0
İhale sayısı:
24.118
Sektör kodu:
90910000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
22.743
Sektör kodu:
80000000-4
İhale sayısı:
19.364
Sektör kodu:
15000000-8
İhale sayısı:
18.619
Sektör kodu:
09134000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
17.273
Sektör kodu:
09132000-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
14.347
Sektör kodu:
09000000-3
İhale sayısı:
13.253
Sektör kodu:
09111100-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
12.968
Sektör kodu:
60100000-9
İhale sayısı:
12.563
Sektör kodu:
33100000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
11.569
Sektör kodu:
50000000-5
İhale sayısı:
10.434
Sektör kodu:
79710000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
9.483
Sektör kodu:
80100000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
8.893
Sektör kodu:
79622000-0
İhale sayısı:
8.689
Sektör kodu:
55320000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
7.942
Sektör kodu:
09310000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
7.931
Sektör kodu:
98000000-3
İhale sayısı:
7.923
Sektör kodu:
553210001-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
7.842
Sektör kodu:
60000000-8
İhale sayısı:
7.505
Sektör kodu:
09132100-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
6.946
Sektör kodu:
60130000-8
İhale sayısı:
6.796
Sektör kodu:
09134000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
6.608
Sektör kodu:
39830000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.980
Sektör kodu:
38000000-5
İhale sayısı:
5.854
Sektör kodu:
452331201-0
İhale sayısı:
5.834
Sektör kodu:
601700001-0
İhale sayısı:
5.749
Sektör kodu:
45350000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.547
Sektör kodu:
31000000-6
İhale sayısı:
5.514
Sektör kodu:
45310000-0
İhale sayısı:
5.481
Sektör kodu:
452331202-0
İhale sayısı:
5.434
Sektör kodu:
33140000-3
İhale sayısı:
5.433
Sektör kodu:
77200000-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.360
Sektör kodu:
55322000-3
İhale sayısı:
5.228
Sektör kodu:
90000000-7
İhale sayısı:
5.099
Sektör kodu:
71250000-5
İhale sayısı:
4.972
Sektör kodu:
44111000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.864
Sektör kodu:
79710000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.859
Sektör kodu:
18000000-9
İhale sayısı:
4.838
Sektör kodu:
03221000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.775
Sektör kodu:
71000000-8
İhale sayısı:
4.717
Sektör kodu:
45233120-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.529
Sektör kodu:
80200000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.482
Sektör kodu:
34913000-0
İhale sayısı:
4.474
Sektör kodu:
45112700-2
İhale sayısı:
4.390
Sektör kodu:
30192700-8
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.170
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
1 45000000-7 İnşaat İşleri 66.731 Geçmiş ihaleler
2 452100001-0 Bı. ve Bıı. Grubu İşlerin Dışındaki Bina İşleri 32.245 Geçmiş ihaleler
3 60170000-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsü İle Kiralanması 26.720 Geçmiş ihaleler
4 33000000-0 Tıbbi Cihazlar, İlaç ve Kişisel Bakım Ürünleri 24.118 Geçmiş ihaleler
5 90910000-9 Temizlik Hizmetleri 22.743 Geçmiş ihaleler
6 80000000-4 Eğitim ve Öğrenim Hizmetleri 19.364 Geçmiş ihaleler
7 15000000-8 Gıda, İçecekler, Tütün ve İlgili Ürünler 18.619 Geçmiş ihaleler
8 09134000-0 Motorin 17.273 Geçmiş ihaleler
9 09132000-3 Benzin 14.347 Geçmiş ihaleler
10 09000000-3 Petrol Ürünleri, Yakıt, Elektrik ve Diğer Enerji Kaynakları 13.253 Geçmiş ihaleler
11 09111100-1 Kömür 12.968 Geçmiş ihaleler
12 60100000-9 Karayolu Taşıma Hizmetleri 12.563 Geçmiş ihaleler
13 33100000-1 Tıbbi Cihazlar 11.569 Geçmiş ihaleler
14 50000000-5 Onarım ve Bakım Hizmetleri 10.434 Geçmiş ihaleler
15 79710000-4 Güvenlik Hizmetleri 9.483 Geçmiş ihaleler
16 80100000-5 İlköğretim Hizmetleri 8.893 Geçmiş ihaleler
17 33141000-0 Tek Kullanımlık Kimyasal Olmayan Tıbbi Sarf Malzemeleri ve Sarf Hematolojik Malzemeleri 8.890 Geçmiş ihaleler
18 79622000-0 Kurum İçi Yardımcı Personel Tedarik Hizmetleri 8.689 Geçmiş ihaleler
19 44000000-0 İnşaat Yapı ve Malzemeleri; İnşaatlarda Kullanılan Yardımcı/Destek Ürünler (Elektrikli Araçlar Hariç) 8.172 Geçmiş ihaleler
20 55320000-9 Yemek Servisi Hizmetleri 7.942 Geçmiş ihaleler
21 09310000-5 Elektrik 7.931 Geçmiş ihaleler
22 98000000-3 Diğer Sosyal, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler 7.923 Geçmiş ihaleler
23 553210001-0 Malzemeli Yemek 7.842 Geçmiş ihaleler
24 60000000-8 Nakliye Hizmetleri (Atık Taşımacılığı Hariç) 7.505 Geçmiş ihaleler
25 09132100-4 Kurşunsuz Benzin 6.946 Geçmiş ihaleler
26 60130000-8 Özel Amaçlı Karayolu Yolcu Taşıma Hizmetleri 6.796 Geçmiş ihaleler
27 09134000-7 Motorin 6.608 Geçmiş ihaleler
28 39830000-9 Temizlik Ürünleri 5.980 Geçmiş ihaleler
29 38000000-5 Laboratuar, Optik ve Hassas Ekipmanları (Gözlük Hariç) 5.854 Geçmiş ihaleler
30 452331201-0 Devlet, İl ve Köy Yolları 5.834 Geçmiş ihaleler
31 601700001-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsüz Olarak Kiralanması 5.749 Geçmiş ihaleler
32 45350000-5 Mekanik Tesisatlar 5.547 Geçmiş ihaleler
33 31000000-6 Elektrikli Makine, Cihaz, Ekipman ve Sarf Malzemeleri; Aydınlatma 5.514 Geçmiş ihaleler
34 45310000-0 Elektrik Tesisatı İşleri 5.481 Geçmiş ihaleler
35 452331202-0 Cadde ve Sokak Yapım İşleri 5.434 Geçmiş ihaleler
36 33140000-3 Tıbbi Tüketim Maddeleri 5.433 Geçmiş ihaleler
37 77200000-2 Ormancılık Hizmetleri 5.360 Geçmiş ihaleler
38 55322000-3 Yemek Pişirme Hizmetleri 5.228 Geçmiş ihaleler
39 90000000-7 Kanalizasyon, Çöp Temizlik ve Çevre Hizmetleri 5.099 Geçmiş ihaleler
40 71250000-5 Mimarlık, Mühendislik ve Etüt Hazırlama Hizmetleri 4.972 Geçmiş ihaleler
41 44111000-1 İnşaat Malzemeleri 4.864 Geçmiş ihaleler
42 79710000-0 Güvenlik Hizmetleri 4.859 Geçmiş ihaleler
43 18000000-9 Giyim, Ayakkabı, Bavul Eşyaları ve Aksesuarlar 4.838 Geçmiş ihaleler
44 03221000-6 Sebzeler 4.775 Geçmiş ihaleler
45 71000000-8 Mimarlık, İnşaat, Mühendislik ve Teftiş Hizmetleri 4.717 Geçmiş ihaleler
46 45233120-6 Yol Yapım İşleri 4.529 Geçmiş ihaleler
47 80200000-6 Ortaöğretim Hizmetleri 4.482 Geçmiş ihaleler
48 34913000-0 Çeşitli Yedek Parçalar 4.474 Geçmiş ihaleler
49 45112700-2 Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 4.390 Geçmiş ihaleler
50 30192700-8 Kırtasiye Malzemesi 4.170 Geçmiş ihaleler