Sınır değer hesaplama:
İhale kayıt numarası:
2023/***1197
İhale başlığı:
Fidan Üretim, Tüpleme, Yükleme ve Bakım Hizmeti Alınacaktır
Yayın tarihi:
17 Kasım 2023 Cuma
Teklif tarihi:
11 Aralık 2023 Pazartesi (10:30)
Sektör adı:
77000000-0 : Tarım, Ormancılık, Bahçecilik, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Arıcılık Hizmetleri
Kategori:
Ormancılık, Bahçıvanlık, Bitki, Peyzaj İhale ilanları
Nakliye, Servis, Taşımacılık hizmeti İhale ilanları
İşletmecilik, İşçilik, Sosyal Hizmetler İhale ilanları
İhale türü:
Hizmet Alımı
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Birim fiyat usulü
E-ihale
Sadece yerli istekliler
İhale durumu:
Teklif Değerlendirme Tamamlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
İdare adresi:
***
Adana
İhalenin yapılacağı yer:
***
Adana
İşin yapılacağı yer:
***
Adana
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet limiti:
***
Sınır değer katsayısı:
***
İşin süresi:
6 Ay
Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı
1Kab'a ekim ve kapatma (kapatma materyali ve tohum hariç)
(Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)
1000 adet2.510
2İşçi gücü ile beş sıralı küçük taneli tohum ekimi.(Elle).
(Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)
dekar4,2
3Ekim (Makinalı)(Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)dekar3,8
4Materyalin İşçi ile serilerek sıkıştırılması(Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)dekar8
5Yere yapraklı fidan repikajı (gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)1000 adet2
6Hacmi 1,3 litreye kadar olan kapların taşıtlara yüklenmesi (çapı 8,9 cm' den küçük) (gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)1000 adet700
7Hacmi 1,4 - 4 litre arası olan kapların taşıtlara yüklenmesi (çapı 9 - 13 cm ) (gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)1000 adet40
8Rootball'lu (19-28 lt) fidanların araca yüklenmesiadet7.000
9Repikajlı fidanlarda söküm makinası ile topraklı fidan sökümü. (Rootball) (Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)adet7.000
10Hacmi 11.1 -22 litre arasındaki (çapı 19.1- 25 cm ) kaplara repikaj (Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)1000 adet2
11Hacmi 11,1 - 22 litre arası olan kapların taşıtlara yüklenmesi (Çapı 19,1 - 25 cm ) (Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)1000 adet1
12Fidan diplerine bambu çakılarak fidanların bağlanması (Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)100 adet50
13İbreli fidan (Ekim yastığında)(söküm) (Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)dekar2
14Fıstıkçamı kozalağının tohum pistine serilerek 3 defa aktarılması, tohumun ve boş kozalakların toplanmasıkilogram5.000
15Fidan üretim parsellerine sulama borusu döşeme ve toplama. (Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)100 metre30
16Fidan üretim parsellerine damlama sulama borusu döşeme ve toplama (Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)100 metre30
17Yapraklı fidanlar(çeliklerin hazırlanması) (gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)1000 adet100
18Yapraklı fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi (gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)1000 adet100
19Yağmurlama ile sulama (Sulama süresi 1 saattir) (Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)dekar3.660
20Yapraklı fidan (ekim yastığında)(söküm)(gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)dekar2
21Üretim yastıklarında mevcut(Hacmi 1.3 litre'ye kadar, çapı 8.9 cm kadar ) olan, boş ve dolu kapların seçilerek başka yastıklara taşınarak yeniden yerleştirilmesi1000 adet300
22Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan kapların harç ile doldurulması(Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)1000 adet1.050
23Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi. (Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)1000 adet1.050
24Hacmi 1.4 - 4 litre arasındaki ( çapı 9 - 13 cm ) kapların harç ile doldurulması (Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)1000 adet50
25Hacmi 1.4- 4 litre arasındaki ( çapı 9- 13 cm) doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi(Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)1000 adet50
26Fidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan artıklarının yüklenmesi ve atılması(Gerekli traktör, ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)metreküp700
27Mevcut kaplı fidan üretim tavalarının yeniden düzenlenmesi
(kullanılmış tavalarda biriken artıkların kazılarak çıkarılması 40 cm genişliğinde kanal açılması bu kanala taş döşenmesi alana örtü ve malzeme serilmesi)
metre5.000
28Fidan sıraları üzerinde 30-50 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile ot alma- çapa yapılması (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil)
100 metre1.600
29Zayıf budama (4 ve daha aşağı sayıda dal)
1000 adet70
30Ekim yastıklarında Ot yoğunluğu % 41-70 olan Sahalarda Ot
Alma
dekar24
31Tüplü-Kaplı Fidanlarda Ot alma
1000 adet7.500
32Parsel kenarındaki artıkların atılması
metreküp100
33"Yastık yolları temizliği (çıkan materyalin parsel dışına
taşınması dahil)(1 defa)"
100 metre50
34Damla sulama
dekar1.000
35Mevcut bambuya fidanların(1-5 bağ) bağlanarak sabitlenmesi
100 adet150
36"Hacmi 11.1-22 lt arası olan kaplarda taşıtlardan indirilerek
dizilmesi(19.1-25cm)"
1000 adet1
37Salma Su( Bir sefer)
dekar200
Bu bölüm sadece üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum