Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhale başlığı
Sondajın Hazırlanması Yol Ve Lokasyon İşleri
Yayın tarihi
7 Şubat 2023 Salı
Teklif tarihi
14 Şubat 2023 Salı 15:00
İhale türü
Yapım İşi
İhale usulü
Açık ihale usulü
İhale kaynağı
İstihbarat
Kategori
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
Madencilik - Sondaj - Doğal Kaynaklar
Menkul Mallar - Gümrük - Hurda satışları
İdare adı
***
Toplantı adresi
***
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır